La nostra vocació de servei vol oferir-los un servei integral. Podem organitzar els serveis addicionals a la seva reunió: 

Transfers, tematització i decoració específica de l’esdeveniment, activitats organitzades per els partners, espais addicionals a l’esdeveniment (carpes, salons i restaurants en les immediacions).